Om oss

Hällefors Svetsmekansika AB är ett gammalt anrikt och erfaret företag som funnits sedan 1965. Vi tillverkar i huvudsak reservdelar till stålindustrin. Vi är specialister  inom skärande bearbetning,  samt reparation av detaljer för industrin.  Vi är ett starkt och solitt företag med mycket hög kompetens på våra medarbetare. Vår ambition är att ha en modern maskinpark. Investeringar i maskiner pågår hela tiden och vi gör det här för att kunna möta våra kunders önskemål om hög precision, och korta snabba leveranstider.
Vår genomsnittliga leveranstid är 2-3 veckor.
 

Historia
Grundaren Raimo Leppänen startade företaget på Hagvägen i Hällefors. Skärande bearbetning med inslag av svetsning och El-hydrauliskt montage var den huvudsakliga sysslan. Man började med att tillverka kapverk för skogsindustrin. Lastbilar byggdes om till kapverk. Maskinerna användes för att kapa hela trädstammar vid vägkanten som hade dragits ut av andra maskiner från skogen.
Allt mekaniskt, elektriskt och elhydrauliskt gjordes av Raimo och hans medarbetare.  När då de effektiva skogsskördarna kom så blev kapverken överflödiga. Senare så tillverkades det kalkmaskiner som drevs med vatten. Det gick inte åt någon energi alls för att få en fungerande kalkmaskin. Så länge vatten fanns i den bäck som skulle kalkas så fungerade maskinen. Under tiden då detta tillverkades så fanns alltid verksamheten med svarvning och fräsning av reservdelar till industrin.
1980 så flyttades verkstaden till fabriksvägen i centrala Hällefors. Början av 1990-talet övertog  sonen Mats Leppänen företaget och är nu ägare och VD för företaget.

Se bilder från förr nedan..................

Lite hemslöjd från förr
Traktorkärra
Kapverk på avverkningsplats
Vedklyvar tillverkades under lågkonjunkturen 1991